Council Members

Dr David Summers

President (2021-2023)

 

Dr Ravi Lingam

President Elect & Vice President (2021-2023)

 

Dr Alex Weller

Secretary (2021-2023)

 

Dr Gillian Potter

Treasurer (2021-2023)

 

Dr Neshe Sriskandan

Training Adviser (2021-2023)

 

Dr Mervyn Chong

Trainee Rep (2021-2023)

 

Dr Lee Feinberg

IT, Website Design & Development (2021-2023)

 

Dr Nalinda Panditaratne

Refresher Course Organiser (2019-2021)